Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01.01.2014. до 31.12.2014.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Број: 919-00-1/15-01
05.01.2015. год.
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
-госп. Ђорђу Степановићу-

ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2014. до 31. 12. 2014. год.

Ваш …

Извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2014. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
број: 919-00-2/2015-01
06.01.2014 године
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
МИНИСТРУ

На основу члана 42. Закона о државној управи („Службени Гласник РС бр. 79/05 и 101/07) и члана 8 Уредбе о начину рада

Извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2013. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
број: 919-00-1/2014-01
Крушевац

 На основу члана 42. Закона о државној управи (,,Службени Гласник РС бр. 79/05 и 101/07) и члана 8 Уредбе о начину рада савета управног округа, Начелник Расинског управног округа подноси:

ИЗВЕШТАЈ
О …

Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01.01.2013. до 31.12.2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Број:  919-00-2/14-01
09. 01. 2014 год.
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
-госп. Ђорђу Степановићу-

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2013. до 31.12. 2013. год.

I…

Извештај о раду Стручне службе, период од 01. 01. 2012. до 31. 12. 2012.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Број: 919-00-2/13-01
03. 01. 2013 год.
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
– госп. Ђорђу Степановићу –

ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2012. до 31. 12.

Извештај поверенику за информације од јавног значаја за 2011.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
919-021-6/2012-01
10. 01. 2012. год.
Крушевац.

ПОВЕРЕНИКУ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
-господину Шабићу-

Предмет: годишњи извештај на основу члана 43 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени …

Извештај о раду Стручне службе, период 01. 01. 2011. до 31. 12. 2011.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Број: 919 – 00 – 3/12 – 01
06. 01. 2012. год.
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
– госп. Ђорђу Степановићу –

ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за

Извештај о раду Савета за 2011.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
број: 919-00-5/2012-01
09. 01. 2012. год.
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ
И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
-МИНИСТРУ-

На основу члана 42. Закона о државној управи (,,Службени Гласник РС бр. 79/05 и 101/07) и члана 8 Уредбе о