Извештај о раду стручне службе за 2015.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
       РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
       Број:  919-00-1/16-01
       04. 01. 2016 год.
 Крушевац

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
-госп. Ђорђу Степановићу-

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2015. …

Нацрт кадровског плана за 2015. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
број 919-119-91-2/2014-01
23.12. 2014. год.
Крушевац
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: СТРУЧНА СЛУЖБА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
НАЦРТ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 ГОДИНУ – образложење

А) ПОСТОЈЕЋА ОРГАНИЗАЦИЈА: Остварење у текућој години.
Правилником о унутрашњем

Извештај поверенику за информације од јавног значаја за 2014.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Расински управни округ
Број:919-021-00004/2014-01
Датум:08.01.2015.године
К Р У Ш Е В А Ц

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
-господин Родољуб Шабић
Б Е О Г Р А Д
Булевар Краља Александра …

Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01.01.2014. до 31.12.2014.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Број: 919-00-1/15-01
05.01.2015. год.
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
-госп. Ђорђу Степановићу-

ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2014. до 31. 12. 2014. год.

Ваш …

Извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2014. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
број: 919-00-2/2015-01
06.01.2014 године
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
МИНИСТРУ

На основу члана 42. Закона о државној управи („Службени Гласник РС бр. 79/05 и 101/07) и члана 8 Уредбе о начину рада

Извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2013. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
број: 919-00-1/2014-01
Крушевац

 На основу члана 42. Закона о државној управи (,,Службени Гласник РС бр. 79/05 и 101/07) и члана 8 Уредбе о начину рада савета управног округа, Начелник Расинског управног округа подноси:

ИЗВЕШТАЈ
О …

Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01.01.2013. до 31.12.2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Број:  919-00-2/14-01
09. 01. 2014 год.
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
-госп. Ђорђу Степановићу-

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2013. до 31.12. 2013. год.

I…

Извештај о раду Стручне службе, период од 01. 01. 2012. до 31. 12. 2012.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Број: 919-00-2/13-01
03. 01. 2013 год.
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
– госп. Ђорђу Степановићу –

ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2012. до 31. 12.