Izveštaj o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za 2017.godinu

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

broj: 919-00-2/2017-01

04.01.2017

Kruševac

 MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 Birčaninova 6.

11 000 Beograd

 

IZVEŠTAJ O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA 2017 GODINU

 I

Savet Rasinskog upravnog okruga čine …

Izveštaj o radu stručne službe za 2017. godinu

REPUBLIKA SRBIJA

       RASINSKI UPRAVNI OKRUG

       Broj:  919-00-1/18-01

       03.01. 2017 god.

       Kruševac

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE  UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 PREDMET:  Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2017. do 31.12. 2017. god

I

A) Broj

Izveštaj povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2017. godinu

REPUBLIKA SRBIJA

Rasinski upravni okrug

    Broj:919-021-00003/2018-01

    Datum:04.01.2018.godine

K  R U Š E V A C

 

           POVERENIK  ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

                                                                             -gospodin Rodoljub  Šabić-

                                                                                                                    B  E  O  G 

Izveštaj povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2016. godinu

REPUBLIKA SRBIJA

Rasinski upravni okrug

    Broj:919-021-00003/2017-01

    Datum:05.01.2017.godine

K  R U Š E V A C

 

POVERENIK  ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU

PODATAKA O LIČNOSTI

-gospodin Rodoljub  Šabić-

                                                                                                                    B  E  O 

Izveštaj o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za 2016. godinu

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

broj: 919-00-2/2017-01

05.01.2017

Kruševac

 MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE

I LOKALNE SAMOUPRAVE

 Birčaninova 6.

11 000 Beograd

IZVEŠTAJ

O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA

ZA 2016 GODINU

I

Savet Rasinskog upravnog okruga čine …

Izveštaj o radu stručne službe za 2016. godinu

REPUBLIKA SRBIJA

       RASINSKI UPRAVNI OKRUG

       Broj:  919-00-1/17-01

  1.  04. 0 2017 god.

 Kruševac

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE  UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

PREDMET:  Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2016. do 31.12. 2016. …

Izveštaj o radu saveta za 2015.

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
broj: 919-00-3/2016-01
04.01.2016
Kruševac

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE
I LOKALNE SAMOUPRAVE

Birčaninova 6.
11 000 Beograd

IZVEŠTAJ
O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
ZA 2015 GODINU

I

Savet Rasinskog upravnog okruga čine …